TranSoft a. s.

Vrbenská 2082
370 21, Č.Budějovice
http://www.transoft.cz/

Akciová společnost TranSoft poskytuje komplexní služby výpočetní techniky zejména pro firmy zabývající se celními službami, skladováním, dopravou, obchodem a výrobní činností.
Společnost TranSoft a. s. provedla na přelomu roku 2002 a 2003 výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (PIS), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém a současně splnil požadavky na řízení práce vyžadované normou ISO. V březnu 2003 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R. spol. s r.o., systém BYZNYS Win®. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Popis realizace

Vzhledem k předmětu činnosti uživatele se jako základ úspěšné implementace ukázala být komplexní evidence sortimentu pomocí tzv. sériových čísel sortimentu, včetně navržení a zprovoznění postupů pro evidenci reklamačních řízení za konkrétní kus sortimentu(sériové číslo).
Celý proces implementace bylo nutné založit již na převodech dat z dosavadních informačních systémů, které obsahovaly samostatně jednotlivé agendy. Bylo nutné v maximální možné míře vyčistit a sloučit především duplicitní záznamy, k čemuž byl například pro číselník sortimentu skladů zvolen postup manuálního pořízení jednotlivých karet . Tento postup se správně jevil jako nejefektivnější vzhledem k potřebě kontroly stávajících dat.
Současně bylo potřeba navrhnout pracovní postupy a zprovoznit pobočky v Prachaticích a Praze. Po důkladné analýze byl pro komunikaci těchto poboček s centrálou zvolen on-line provoz pomocí terminálového klienta s jedinou centrální databází v Č.Budějovicích. K efektivnější práci přispělo též využití čteček čárového kódu. A pro evidenci obchodních aktivit byl využit systém tzv. Obchodního případu v kombinaci s modulem Informací.

Samozřejmě byla též převedena stávající databáze ekonomického úseku a odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.


Hlavní přínos řešení

  • jednoznačná identifikace konkrétního sortimentu pomocí sériového čísla
  • kompletní přehled o stavu a pohybech jednoho každého kusu zboží
  • evidence reklamačního řízení


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví  cca 10000 ročně
  • Faktury vydané       cca   5000 ročně
  • Faktury přijaté          cca  2500 ročně
  • Bankovní záznamy  cca  5000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací