Příbramská teplárenská a.s.

Obecnická 269
216 01 Příbram

http://www.ptpb.cz/

Společnost Příbramská teplárenská a.s. byla založena v roce 1993. Příbramská teplárenská a.s. vyrábí a parovodem dodává páru průmyslovým subjektům a zásobuje obyvatelstvo teplem a teplou užitkovou vodou. Mimo to společnost dodává do elektrické sítě energii pomocí turbogenerátoru o výkonu 40 MW. Společnost se rozhodla přejít od počátku roku 2008 na ERP systém třídy BYZNYS.

Popis realizace

Hlavním požadavkem této implementace bylo propracované střediskové účetnictví a komunikační můstek s aplikací TEPLO2000, kde probíhá převážná část fakturace za dodávky tepla a teplé užitkové vody.
Vzhledem k aspektu sledování agend po střediscích bylo užito funkčnosti střediskového účetnictví, které bylo doplněno uživatelskou podnikovou výsledovkou, jež je stěžejním dokumentem při kontrole výsledků hospodaření. Tento dokument byl pro zjednodušení definice navrhnut v aplikaci XLS, kde je možno nadefinovat definice účtů, zadat střediska. Dokument XLS je poté plněn dle parametrů přímo z databáze programu BYZNYS Win.
Požadavek přenosu faktur mezi TEPLO2000 a BYZNYS Win byl realizován pomocí standardních dávek faktur BYZNYS Win, které jsou vytvářeny z DBF, generovaných z TEPLO2000 v předepsaném formátu. Přenáší se jak zálohy, tak jejich zdanění a konečné zúčtování. Naopak zpětně se pro TEPLO2000 generuje dávka s platbami těchto faktur, jelikož bankovní likvidace probíhá pouze v BYZNYS Win. Stejně tak jako účtování výše uvedených faktur vydaných. Firemní kantýna byla řešena pomocí pokladního prodeje systému BYZNYS Win. Ve skladovém hospodářství byla nasazena aktualizace cen, jenž zpřehlednila a zrychlila příjem zboží na sklad.

Hlavní přínos řešení

  • společnost získala pružný, komplexní systém pro veškerou agendu společnosti
  • přenos faktur z TEPLO2000 položkově, což zaručí přehlednost při účtování a v dohledatelnosti


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví          cca  30000 ročně
  • Faktury vydané                cca   8000 ročně
  • Faktury přijaté                  cca 10000 ročně
  • Pokladní záznamy           cca   5000 ročně
  • Skladové hospodářství    cca   4000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací