Silniční daň 2020 dle zákona č ...

Dle zákona č.299/2020, který schválila Poslanecká sněmovna ČR dne 16. června 2020 došlo ke snížení sazeb silniční daně pro některá nákladní vozidla se zpětnou účinností od 1. 1. 2020.

 

Verze systému Byznys, zohledňující výše uvedené změny v modulu Doprava, bude k dispozici našim uživatelům od 10. července 2020 

 

Postup pro uplatnění těchto změn při výpočtu silniční daně a záloh pro rok 2020 

Varianta č.1

Uživatel si na začátku roku 2020  vytvořil (vypočítal)  všechny (4) zálohy SD na rok 2020, vytvořil k nim bankovní příkazy, tyto odeslal do modulu Bankovní operace k proplacení. V tuto chvíli má tedy zaplacenu zálohu za 1. čtvrtletí a připraveny další 3 příkazy s termínem splatnosti 15. červenec (za 2. čtvrtletí), 15. října (za 3. čtvrtletí) a 15. prosince (platba za říjen a listopad), spočítané s původní sazbou. 

 • Verze systému Byznys ze dne 10. července a pozdější
 • Tlačítkem Zruš v nabídce Bankovní operace - Hromadné pořízení a oprava příkazů k úhradě smaže všechny (3) dosud nezaplacené bankovní příkazy na zálohy SD  za 2.,3. a 4. čtvrtletí 2020 
 • V modulu Doprava - Sestavy - Správa a výpočet silniční daně - Výpočet silniční daně znovu vypočítá zálohy, vytvoří a následně odešle nové bankovní příkazy (3)
  Systém zohlední nové sazby silniční daně pro vozidla, již se to týká, při výpočtu záloh i samotné daně, přeplatek z již zaplacené zálohy za 1.čtvrtletí zohlední v následné záloze. 

 

  

 

 

 

Varianta č. 2

Uživatel vytvořil (vypočítal) zálohu SD za 1. čtvrtletí roku 2020, příkaz odeslal do modulu Bankovní operace k proplacení, ale doposud neuhradil. V tuto chvíli je připraven vytvořtit (vypočítat) a následně uhradit zálohu SD za 2. čtvrtletí roku 2020 i proplatit neuhrazenou zálohu ze 1. čtvrtleti 2020.

 • Verze systému Byznys ze dne 10. července a pozdější
 • Tlačítkem Zruš v nabídce Bankovní operace - Hromadné pořízení a oprava příkazů k úhradě smaže dosud nezaplacený bankovní příkaz na zálohy SD za 1. čtvrtletí 2020
 • V modulu Doprava - Sestavy - Správa a výpočet silniční daně - Výpočet silniční daně znovu vypočítá zálohy, vytvoří a následně odešle nové bankovní příkazy (2)  na 1. i 2 čtvrtletí 2020
  Systém počítá již s novou sazbou pro vozidla, kterých se to týká, je vypočítána správná výše záloh SD za 1. a 2. čtvrtletí 2020. 

 

Varianta č. 3

Uživatel  má v tuto chvíli zaplacenu zálohu za 1. čtvrtletí, nyní bude vytvářet (počítat) zálohu za 2. čtvrtletí 2020, k datu úhrady 15. červenec 2020.

 • Verze systému Byznys ze dne 10. července a pozdější
 • V modulu Doprava - Sestavy - Správa a výpočet silniční daně - Výpočet silniční daně vypočítá zálohu na 2. čtvrtletí 2020
  Systém již zohlední nové sazby silniční daně pro vozidla, již se to týká, záloha na 2. čtvrtletí je již počítána s touto sazbou. Tato záloha zohlední i přeplatek z již zaplacené zálohy za 1.čtvrtletí 2020.

 

Varianta č.4 

Uživatel má v tuto chvíli zaplacenu zálohu SD  za 1. i 2. čtvrtletí 2020 v původních sazbách (v případě, že instalace nové verzi Byznys, které zohledňuje zákonné úpravy,  proběhla později)

 • Verze systému Byznys ze dne 10. července a pozdější
 • V modulu Doprava - Sestavy - Správa a výpočet silniční daně - Výpočet silniční daně vypočítá zálohu na 3. čtvrtletí 2020 
  Systém zohlední nové sazby silniční daně pro vozidla, již se to týká, záloha na 3. čtvrtletí je již počítána s touto sazbou. Tato záloha zohlední i přeplatky z již zaplacených záloh.

 

Varianta č.5

Uživatel dosud nauhradil žádnou ze záloh, chce využít možnosti plošného posunutí úhrady záloh na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí roku 2020, a to nejpozději do 15. 10. 2020, kdy u všech takto zpožděných úhrad budou automaticky prominuty úroky z prodlení a z posečkání. Uživatel tedy využije této možnosti a zaplatí dne 15. 10. 2020 zálohu za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2020.

 • Verze systému Byznys ze dne 10. července a pozdější
 • Tlačítkem Zruš v nabídce Bankovní operace - Hromadné pořízení a oprava příkazů k úhradě zruší všechny bankovní příkazy na zálohy siliniční daně, pokud některé z nich již  vytvořil - (vypočítat) dle popisu ve variantě č.1.
 • V modulu Doprava - Sestavy - Správa a výpočet silniční daně - Výpočet silniční daně znovu vypočítá zálohy SD, vytvoří a následně odešle nové bankovní příkazy na tyto zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2020
  Systém již zohlední nové sazby silniční daně pro vozidla, již se to týká, pro zálohy SD za  1., 2. a 3. čtvrtletí 2020.

 

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací